Tư vấn miễn phí: 0946 477 047 info@duhocvisa.vn Thứ 2 - Thứ 6: sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30 | Thứ Bảy: sáng 8:00-12:00

HỌC BỔNG 2024 - TRƯỜNG VICTORIA UNIVERSITY SYDNEY VÀ BRISBANE

Victoria University Sydney và Brisbane ưu ái các suất học bổng dành cho sinh viên bậc Đại học và sau Đại học năm 2024.

Victoria University Sydney Pathway to Success Scholarship: Học bổng cung cấp cho sinh viên khoản giảm học phí hàng năm là $10.000. Điều kiện xét học bổng:  Sinh viên bắt đầu chương trình cấp bằng đại học, sau đại học chuyên ngành IT và Kinh doanh.

Victoria University Brisbane Pathway to Success Scholarship:  Học bổng cung cấp cho sinh viên mức giảm học phí hàng năm là $11.000. Điều kiện xét học bổng: sinh viên bắt đầu chương trình cấp bậc đại học, sau đại học  chuyên ngành IT và Kinh doanh.

Early Childhood Education International Scholarship: Học bổng hỗ trợ các sinh viên quốc tế tham gia chương trình học cấp bậc sau đại học về ngành học Giáo viên Mầm non vào năm 2024. Học bổng này giúp giảm 10% học phí trong toàn bộ thời gian của khóa học tại Victoria.

Tìm hiểu các thông tin về học bổng?

VU Sydney Scholarships: https://www.vu.edu.au/vu-sydney/study-at-vu-sydney/vu-sydney-scholarships

VU Brisbane Scholarships: https://www.vu.edu.au/vu-brisbane/study-at-vu-brisbane/vu-brisbane-scholarships