Tư vấn miễn phí: 0946 477 047 info@duhocvisa.vn Thứ 2 - Thứ 6: sáng 8:00-12:00, chiều 1:30-5:30 | Thứ Bảy: sáng 8:00-12:00

DU HỌC BỈ - CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẬC ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Các bạn thường biết Châu Âu thường đào tạo chương trình tiếng Anh phổ biến ở bậc thạc sĩ, còn bậc đại học thì chủ yếu đào tạo bằng chương trình tiếng bản xứ. Ở Bỉ, chương trình tiếng Đức, Hà Lan và Pháp là phổ biến ở bậc đại học. Tuy nhiên, nếu tìm kỹ các bạn cũng sẽ có những chương trình đào tạo bằng tiếng Anh chất lượng. Du học VISA xin giới thiệu các bạn một số ngành và trường có đào tạo bằng tiếng Anh tại Bỉ.

DU HỌC BỈ TỪ BẬC ĐẠI HỌC DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH

 • Chi phí học phí các chương trình có thể dao động từ 7.000-10.000 EUR
 • Sinh hoạt phí: 700-800 EUR/ tháng

Tham khảo thông tin chương trình học và chuyên ngành của các trường học nước Bỉ:

ECTS là viết tắt của Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu. Một năm học toàn thời gian tại trường đại học thường có giá trị 60 tín chỉ ECTS và được xác định tương đương với 1.500 - 1.800 giờ học tập. Điều này có nghĩa là 1 ECTS tương đương với khoảng từ 25 đến 30 giờ.

Một số từ viết tắt:

 • UAS: University of Applied Sciences
 • UASA: University of Applied Sciences and Arts
 1. AUDIOVISUAL AND VISUAL ARTS

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

AP UASA

Bachelor of Arts in Visual Arts: Fashion

180 ECTS

AP UASA

Bachelor of Arts in Visual Arts:Fine arts (sculpture, painting, printmaking, in situ)

180 ECTS

AP UASA

Bachelor of Arts in Visual Arts: Graphic Design

180 ECTS

AP UASA

Bachelor of Arts in Visual Arts:Jewellery design, gold-and silversmithing 

180 ECTS

AP UASA

Bachelor of Arts in Visual Arts: Photography

180 ECTS

AP UASA

Bachelor of Arts in Visual Arts: Theatre costume design

180 ECTS

 1. BUSINESS STUDIES

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Artevelde UAS

Bachelor of International Business Management

180 ECTS

Artevelde UAS

Bachelor of International Communication Management

180 ECTS

Artevelde UAS

Bachelor of International Office Management

180 ECTS

KdG UASA

Bachelor of Business Management

180 ECTS

KdG UASA

Bachelor of Business Management: Logistics Management

180 ECTS

KdG UASA

Bachelor of Business Management: International Entrepreneurship

180 ECTS

KU Leuven

Bachelor of Science in Business Engineering

180 ECTS

KU Leuven

Bachelor of Science in Business Administration

180 ECTS

Odisee UAS

Bachelor of Business Management

180 ECTS

PXL UASA

Bachelor of Communication Management: Commercial Communication

180 ECTS

PXL UASA

Bachelor of Communication Management: Public Relations and Information

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Applied Computer Science

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Applied Computer Science short programme

60 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Business Management

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Business Management short programme

60 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Information Management and Multimedia

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of International Communication and Media

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of International Communication and Media short programme

60 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of International Journalism short programme

60 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of International Tourism and Leisure

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of International Tourism and Leisure short programme

60 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Media and Entertainment Business

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Media and Entertainment Business short programme

60 ECTS

UCLL UAS

Advanced Bachelor: Bachelor of Advanced Business Management

60 ECTS

UCLL UAS

Bachelor of Business Management: Marketing

180 ECTS

VIVES UAS

Advanced Bachelor International Management

60 ECTS

VIVES UAS

Bachelor in Hotel Management

180 ECTS

VIVES UAS

 

Bachelor of Business Management

180 ECTS

 1. COMBINED STUDIES

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

UCLL UAS

Bachelor of Arts in Visual Arts: Fashion

60 ECTS

 1. ECONOMICAL AND APPLIED ECONOMICAL SCIENCES

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Vrije Universiteit Brussel

Bachelor of Science in Business Economics: Business and Technology

180 ECTS

Vrije Universiteit Brussel

Bachelor of Science in Business Economics: International Business

180 ECTS

 1. ENGINEERING

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

KU Leuven

Bachelor of Science in Engineering Technology: Chemical Engineering

180 ECTS

KU Leuven

Bachelor of Science in Engineering Technology: Electronics Engineering

180 ECTS

KU Leuven

Bachelor of Science in Engineering Technology: Electromechanical Engineering

180 ECTS

 1. HEALTH CARE

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Orthopaedic Technology

180 ECTS

 1. INDUSTRIAL SCIENCES AND TECHNOLOGY 

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Artevelde UAS

Bachelor of International Graphical and Digital Media

180 ECTS

Howest UAS

Advanced Bachelor: Advanced Bachelor of Bioinformatics

60 ECTS

Howest UAS

Bachelor of Digital Arts and Entertainment: 3D Production and Visual Effects

180 ECTS

Howest UAS

Bachelor of Digital Arts and Entertainment: Game Development

180 ECTS

Howest UAS

Bachelor of Digital Arts and Entertainment: Game Graphics Production

180 ECTS

Howest UAS

Bachelor of Digital Arts and Entertainment: Independent Game Production

180 ECTS

KdG UASA

Bachelor of Applied Information Technology

180 ECTS

KdG UASA

Bachelor of Multimedia and Communication Technology

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Automotive Technology

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Electronics-ICT: Electronics

180 ECTS

Thomas More UAS

Bachelor of Electronics-ICT: ICT

180 ECTS

 1. MUSIC AND PERFORMING ARTS

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Erasmus Brussels UASA

Bachelor of Arts in Music: Composition, Conducting, Music Theory/Writing

180 ECTS

Erasmus Brussels UASA

Bachelor of Arts in Music: Instrument/Voice

180 ECTS

Erasmus Brussels UASA

Bachelor of Arts in Music: Jazz

180 ECTS

 1. NAUTICAL SCIENCES

Ngôn ngữ: tiếng Pháp

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Antwerp Maritime Academy

Bachelor en mécanique naval

180 ECTS

Antwerp Maritime Academy

Bachelor en Sciences nautiques

180 ECTS

 1. PHILOSOPHY AND MORAL SCIENCES

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

KU Leuven

Bachelor of Arts in Philosophy

180 ECTS

 1. POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

Artevelde UAS

Bachelor of International Communication Management

180 ECTS

Artevelde UAS

Bachelor of International Graphical and Digital Media

180 ECTS

Ghent University +

Vrije Universiteit Brussel

Bachelor of Science in Social Sciences: Communication Studies

180 ECTS

Ghent University +

Vrije Universiteit Brussel

Bachelor of Science in Social Sciences: Political Sciences

180 ECTS

Ghent University +

Vrije Universiteit Brussel

Bachelor of Science in Social Sciences: Sociology

180 ECTS

UCLL UAS

Advanced Bachelor: International Cooperation North – South (ICoNS)

60 ECTS

 1. THEOLOGY, RELIGIOUS STUDIES AND CANON LAW

TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ECTS

KU Leuven

Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies

180 ECTS