Chương trình được mong đợi nhất của DU HỌC VISA đã quay trở lại!! Sau thành công của buổi Café Talk “Câu Chuyện Du Học Úc Và Canada”, lần này Du học VISA trở lại chương trình Café Talk kỳ 2 chủ đề: “Studying in …