Singapore đang dần mở cửa biên giới, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia được ưu tiên được quay trở lại Singapore sau dịch covid 19.   Tin vui đầu tiên dành co các bạn là 2 campuses của PSB Academy sẽ …