“Lối đi nào cho học sinh dự định du học Úc vào lúc này?”   Chào mọi người. Du học VISA muốn chia sẽ về những dự định du học bị đình trệ của các bạn học sinh, đặc biệt các học sinh chuẩn bị …