LAKEHEAD UNIVERSITY – TOP 1 ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU BẬC CỬ NHÂN TẠI CANADA

LAKEHEAD UNIVERSITY là trường đại học công lập tại Canada, thành lập năm 1965. Trường vinh dự nằm trong Top 100 Times Higher Education Impact Rankings 98, Top 10 trường Đại học của Canada đào tạo bậc Cử nhân theo Tạp chí Maclean’s 2019. Đặc biệt, trường …